Release notes (now only in Czech lanuage)

ASD WebSigner v2.5.0

NuGet Package
Image - realease notes
 • Nové třídy T:ASDSoft.WebSigner.Server.SignerBase`1 a T:ASDSoft.WebSigner.Server.DocumentSignerBase`1 vycházející z původní třídy T:ASDSoft.WebSigner.Server.SignerBase pro jednodušší předávání informací z hostující aplikace o tom, co a jak má být podepsáno a pro jednodušší uložení podpisu do dokumentu pomocí ASDSoft.SignTools komponenty. Více viz programátorská dokumentace.
 • Nový konfigurační element ASDSoft.WebSigner/SigningCategories pro konfiguraci podpisu pomocí konfiguračního souboru místo pevného nastavení v kódu při startu aplikace. Více viz programátorská dokumentace.
 • Povolení přístupu k volání funkcí serveru v anonymním režimu bez aplikačního přihlášení a vyžadování antiforgery tokenu. Důležité pro hostující web aplikace, které mají zapnuto implicitní vyžadování autentizace a antiforgery.
 • Podpora Claims v defaultním IAuthenticationPersistor. Doposud se uchovával pouze název identity, nyní i všechny Claims dané identity.
 • Rozdělení Nuget instalačního balíčku pro server na dva pro možnost referencování jen backendu (ASDSoft.WebSigner.Server.Backend) bez klientských souborů pro stažení ze serveru (ASDSoft.WebSigner.Server).
 • Snížení času pro zobrazení hlášení v podpisové stránce o chybějící klientské aplikaci z 15 sekund na 5 sekund.
 • Okamžitá detekce nainstalované klientské aplikace při spuštění podpisu na starších prohlížečích IE a Edge (ne Edge-Chromium). V těchto případech se hlášení zobrazí ihned, nikoliv až po 5 sekundách.
 • Doplněna podpora pro Edge/Chrome 95.0+ v režimu šetření energie, kdy docházelo k přerušení podepisovací session po delší době nečinnosti v prohlížeči (uspání záložky).
 • Doplněna podpora .NET 7+ pro monitorovací API /ASDWebSigner/SignatureContext/Monitor. V předchozí verzi 2.4.0 nebylo toto API na .NET 7+ funkční.
 • Doplněno zalamování dlouhého názvu souboru s certifikátem na více řádků v okně pro zadání hesla k privátnímu klíči. Doposud byl dlouhý název oříznut na velikost okna (nebyl vidět celý).
 • Doplněna WebSigner ikona v titulku dialogových oken klientské aplikace v prostředí Linux a Mac OSX.
 • ýznamné zrychlení startu podepisovací klientské aplikace v prostředí Linux a Mac OSX.
 • Client runtime Klientská aplikace v prostředí Linux a Mac OSX nově vyžaduje minimální Web Signer runtime 2.1.0+ (z 27.10.2020 a novější).
 • Podpora nejnovějších Android a iOS verzí, na kterých předchozí verze aplikace končily chybou při zobrazování hlášení.
 • Optimalizace spuštění aplikace na iOS.
 • Oprava chyby, kdy na .NET Core / .NET při uložení podepsaného obsahu (volána metoda SignerBase.ProcessSigning) došlo v případě podpisu pouze jedné položky ke ztrátě HttpContext po prvním volání await v implementaci uložení. To samé platí i pro .NET Framework, tam to ale doposud vyřešeno není a nastává nejen při podpisu jedné položky, ale i při hromadném podpisu.
 • Oprava chyby, kdy došlo k pádu při startu .NET Core / .NET hostující aplikace v případě, kdy chyběl ASDWebSigner/Client adresář pro stažení klientských instalačních souborů.
 • Oprava chyby v klientské aplikaci v prostředí Mac OSX, kdy po zadání chybného hesla k certifikátu a stisknutí Enter v hlášení o chybném hesle, byl v opětovně zobrazeném okně v položce pro zadání hesla před vyplněn znak, místo prázdné položky.
 • Oprava chyby v klientské aplikaci v prostředí Linux, kdy jednotlivá okna nebyla zobrazována na středu obrazovky, ale v různých náhodných polohách u kraje obrazovky.
 • Oprava chyby v klientské aplikaci v prostředí Linux, kdy docházelo k samovolnému posouvání hlavního okna po zobrazení a zavření jiného dialogového okna.
 • Oprava chyby v klientské aplikaci v prostředí Linux, kdy někdy náhodně po zobrazení hlavního okna toto okno nebylo vidět celé (velikost okna se nepřizpůsobila obsahu okna).
 • Oprava chyby v ochraně podpisu biometrií na mobilní platformě Android a iOS, kdy při vícenásobném zadání otisku došlo k zablokování biometrie.
 • Oprava výkonnostní chyby při spuštění na iOS, kdy v některých případech došlo k opakované dvojnásobné inicializaci a tím delšímu startu aplikace.