Release notes (now only in Czech lanuage)

ASD WebSigner v2.2.0

NuGet Package
Image - realease notes
 • Doplněna podpora klientského prostředí iOS.
 • Podpora .NET 5.0+ v hostující web aplikaci.
 • Doplnění libICASecureStorePkcs11.dylib pro čtečky od I.CA do automatického vyhledání PKCS11 modulů na Mac OSX platformě.
 • Vylepšené zachytávání a popis chyb při podpisu (vylepšená diagnostika případných problémů).
 • Podpora režimu uspávání prohlížečů na mobilní platformě, pokud se během podpisu nachází v pozadí.
 • Kompletní přepracování způsobu synchronizace komunikace mezi prohlížečem a klientskou aplikací přes server. Primární důvod je podpora uspávání prohlížečů na mobilních platformách, sekundární efekt je pak snížení latence při komunikaci klientské aplikace se serverem (není nutno čekat na synchronizaci).
 • Client runtime podpora spuštění novější verze klienta, než kterou vyžaduje server, pokud ji má uživatel nainstalovánu a je kompatibilní s verzí požadovanou serverem.
 • Obsolete Nahrazení metody SignerBase.GetIdentityName novou implementací prostřednictvím nového interface IAuthenticationPersistor. Implementaci možno ovlivnit v konfiguraci startup aplikace nebo nenastavovat a využít default implementaci.
 • Obsolete Metoda SignerBase.Login nahrazena samostatnou implementací ICertificateAuthenticationProvider. Implementaci možno nastavit v konfiguraci startup aplikace, pokud je přihlášení pomocí certifikátu používáno.
 • Ignorování uri schema (http vs. https) při ověřování licence pro případy, kdy je hostující web aplikace za reverzní proxy, která mění schema protokolu.
 • Zobrazení verze klienta v záhlaví hlavního okna desktop klient aplikací.
 • Doplněna podpora PEM certifikátů na Windows prostředí s novějším PBES2 šifrováním pomocí SHA2. Vyžaduje .NET 4.7.2 či vyšší na klientovi. Na ostatních klientských platformách bylo podporováno již dříve.
 • Podpora konfigurace viditelného podpisu v PDF v rámci SignTools komponenty.
 • Použití nejnovější verze SignTools 2.1.0 (nutná licence pro SignTools)
 • Oprava pádu aplikace při zobrazení systémového dialogu pro výběr souboru s certifikátem na některých novějších verzích Linux distribucí (například Arch Linux, jádro 5.11.13).
 • Oprava chyby, kdy po manuálním přidání/odebrání certifikátu se ve výběru seznamu certifikátů původní certifikáty duplikovaly.
 • Oprava chyby, kdy v případě, že již byla spuštěna klientská aplikace pro Android před spuštěním podpisu z prohlížeče, mohlo následně dojít chybě v klientské aplikaci znemožňující podpis.
 • Oprava chyby, kdy klientská aplikace pro Android chybně nabízela k podpisu i certifikáty, kterým byla již ukončena časová platnost.
 • Oprava chyb, uvolňování paměti a optimalizace při paralelním podepisování více dokumentů současně.
 • Oprava chyby, kdy při neúspěšném provedení podpisu zůstala session na serveru dále k dispozici.
 • Oprava chyby, kdy za určitých okolností mohlo dojít k zamrznutí web stránky při případné chybě při zobrazení podepisovaného dokumentu.
 • Ošetření pádu aplikace na chybu NullReferneceException, pokud není nalezen obsah pro podpis při volání z klienta. Nově se zobrazí uživatelská chyba.
 • Ošetření pádu aplikace na chybu NullReferneceException, pokud nebyl na serveru dostupný HttpContext.Current.User.Identity.
 • Drobné interní opravy při použití HW token na Mac OSX a Linux způsobující nefunkčnost ve specifických případech.