Release notes (now only in Czech lanuage)

ASD WebSigner v2.2.1

NuGet Package
Image - realease notes
 • Zabezpečení citlivých údajů v dočasně ukládané session na serveru, například podepisovaných dokumentů, pomocí šifrování. Jedná se o ochranu proti čtení těchto informací uživateli, kteří mají přístup k serveru, případně čtení těchto informací ze záloh serverů.
 • Dočasné ukládání výsledků validace kvalifikovaných certifikátů z EuTsl v souborovém úložišti pro rychlejší ověření prvního certifikátu od dané CA po restartu web aplikace.
 • Optimalizace práce s velkými dokumenty nebo s velkým počtem dokumentů pro podepsání s využitím streamování na straně serveru. Výsledkem je pro tyto případy zrychlení procesu podepisování, menší nároky na paměť RAM a možnost podpisu extrémně velkých dokumentů, pro které nebylo možno alokovat dostatek paměti RAM.
 • Změna online ověření kvalifikovaného certifikátu vůči EU TSL službě na nové rozhraní esignature.ec.europa.eu. Původní rozhraní nebude od října 2021 dostupné a tím ověření kvalifikovaných certifikátů ve verzi 2.0.0 až 2.2.0 nefunkční! Pro verzi 2.2.0 byl vydán patch 1 knihovny ASDSoft.WebSigner.Server ve verzi 2.2.0.1.
 • Zajištění hodnoty v HttpContext.ApplicationInstance v dlouho trvajícím vlákně pro uložení podpisu pro případné následné použití v implementaci SignerBase. Doposud tato property nabývala hodnoty null.
 • Zrušení knihovny ASDSoft.WebSigner.Server.SignTools a její integrace přímo do knihovny ASDSoft.WebSigner.Server. Pro využití zjednodušeného podpisu dokumentů (PDF, XML, CMS, …) je vyžadována komponenta ASDSoft.SignTools 3.0.1+.
 • Breaking change Ukončení podpory .NET Core 2.0 a 3.0 na straně serveru. Dále je podporován jen .NET 4.5+, .NET Core 3.1+ a .NET 5.0+.
 • Breaking change Nahrazení metody SignerBase.GetIdentityName implementací prostřednictvím interface IAuthenticationPersistor zavedeného ve verzi 2.2.0, kde byla metoda SignerBase.GetIdentityName označena jako Obsolete.
 • Breaking change Nahrazení metody SignerBase.Login implementací prostřednictvím interface ICertificateAuthenticationProvider zavedeného ve verzi 2.2.0, kde byla metoda SignerBase.Login označena jako Obsolete.
 • Oprava chyby vzniklé ve verzi 2.2.0 způsobující nefunkčnost při použití MemoryCachePersistor v konfiguraci startup komponenty. Chyba se projevila ukončením podepisování po stisku na tlačítko "Podepsat" bez vytvoření podpisu. Při default nastavení, tedy použití FileCachePersistor se chyba neprojevila.
 • Oprava chyby v .NET Core prostředí na straně serveru, kdy texty zobrazované v češtině v prohlížeči (status průběhu procesu podpisu) mohly mít chybně kódovanou diakritiku.
 • Oprava chyby v .NET Framework prostředí na straně serveru, kdy při použití await v implementaci SignerBase v hostující aplikaci mohlo dojít ke ztrátě HttpContext a tím k pádu aplikace na NullReferenceException, pokud byl HttpContext k něčemu následně po await využíván.
 • Oprava chyby v .NET Framework prostředí na straně serveru, kdy za specifických okolností mohlo dojít při prvním použití komponenty po startu hostující web aplikace k jejímu pádu. Řešením pak bylo pouze restart celé aplikace. Výjmečně se projevovalo v MS Azure prostředí.
 • Zápis vzniklých chyb na straně serveru do .NET TraceSource s názvem ASDSoft.WebSigner s úrovní Error.
 • Doplněno podrobnější logování informací o důvodu případné neplatnosti licence.