Click or drag to resize

Version 2.0.0

Version 2.0.0 was released on 10.7.2020.

Changes in This Release
 • Napojení na novou komponentu ASDSoft.WebSigner.SignTools pro podporu jednoduššího podepisování dokumentů jako PDF, XML, DOCX, XLSX, atd.. V této souvislosti vznikl nový Content typu DocumentSignerLinkContent, kterému se pouze podhodí binární podoba daného dokumentu a nastavení vlastností podpisu. Po dokončení podpisu se z něj vezme podepsaný dokument. Není tedy nutno řešit přípravu podepisovaného dokumentu ani vkládání podpisu do dokumentu. Komponenta je distribuována jako samostatná serverová komponenta s vlastní licenční politikou.

 • Breaking change: Více-vláknové (paralelní) příprava a zpracování podpisu pro významné zrychlení při podepisování většího počtu dokumentů v rámci jednoho požadavku (hromadný podpis). Příprava dokumentu a vložení podpisu dokumentu musí podporovat více-vláknové zpracování. Z tohoto důvodu v případě použití ASDSoft.PdfSigner je nutno přejít na novější verzi ASDSoft.SignTools.Pdf, která tento paralelismus podporuje. Toto není potřeba, pokud je podepisována pouze jedna položka.

 • Pokud operace podepsání trvá déle jak 200 ms, tak je v klientské aplikaci zobrazen animovaný indikátor prováděné činnosti.

 • Upraveno a optimalizováno spuštění klientské aplikace z web stránky. Nově není vyžadováno povolení iframe elementu.

 • Nově je preferováno spuštění podepisování pomocí JS CallBack místo PostBack celé stránky na server. Na straně serveru je místo původní obsolete metody RegisterSigningStartupScript nově vhodné použít RegisterStartSignatureOnClick nebo RegisterStartSignatureMethod. Pokud si hostující aplikace provádí spuštění sama přímo z Javascript, tak místo původních obsolete JS metod initializeAsdWebSigner a initializeAsdWebSigner2 je nově vhodné použít JS metody startSignatureInProcess nebo startLoginInProcess. V této souvislosti je pak nutno v potomkovi třídy SignerBase naimplementovat (override) metodu CreateSignatureSession, respektive do ní přesunout již naprogramovanou logiku vytvoření obsahu pro podpis. Více viz programátorská dokumentace. Obsolete metody budou v příští verzi zrušeny.

 • Breaking change: Obsolete JS metoda initializeAsdWebSigner2 má na druhé pozici vložen nový parametr statusInfoElementId: string. Týká se pouze při inicializaci podpisu z klienta v JS. Pokud se používají serverové metody, tak je tato změna irelevantní.

 • Windows: doplněna podpora nových CSP poskytovatelů. Certifikáty nainstalovány v těchto nových CSP budou nově k dispozici pro podpis. Původně se tyto certifikáty vůbec nenabízely. Pro tuto funkčnost je nutné mít nainstalován .NET Framework 4.6 nebo vyšší. Běžně stačí verze 4.5, která je součástí Windows 10. V rámci této úpravy je nově dostupná ve Windows mimo jiné i Slovenská eObčanka.

 • Max OSX: možnost přidávat nové HW bezpečnostní zařízení (HW Token) i z knihoven typu *.so. Doposud bylo možno přidávat pouze knihovny typu *.dylib.

 • Mac OSX a Linux: doplněna autodetekce HW bezpečnostních zařízeních (HW Token) založených na OpenSC (onepin-opensc-pkcs11.so).

 • Mac OSX a Linux: doplněna autodetekce HW bezpečnostních zařízeních (HW Token) pro eObčanka ČR (libeopproxyp11.dylib a libeopproxy11.so).

 • Breaking change: Distribuce je nově chráněna licenčním souborem, který je vázán na jednu či více URL aplikace. V případě vývojového prostředí (doména localhost) je ochrana vypnuta a licenční soubor není vyžadován.

 • Přidána podpora více „logických aplikací“ v rámci jedné hostující web aplikace. Připraveno pro budoucí WebApi a jiné situace, kdy v rámci jednoho procesu je hostován WebSigner pro více aplikací.

 • Podpora zobrazení hlavního okna klientské aplikace při chybných vstupních parametrech, například když je aplikace spuštěna přímo, a ne ze stránky. V okně je zobrazena informace o chybném spuštění. Doposud takové spuštění skončilo „tichou chybou“ a z pohledu uživatele se nic nestalo, jako by aplikaci nespustil, což bylo zmatečné.

 • Nově lze v klientské aplikaci spravovat certifikáty i v případě, kdy aplikace není připojena k serveru, ať již z důvodu chyby při komunikaci se serverem, nebo když je aplikace spuštěna bez potřebných parametrů.

 • Oprava stavu, kdy při delším seznamu podepisovaného obsahu s posuvnou lištou bylo oříznuto (schováno) zápatí klientského okna.

 • Oprava ClusterFileCacheSynchronizer, kdy druhý spuštěný souběžný podpis vedl k zamrznutí druhého podpisu při ConnectToSession a po 15 sekundách byl proces ukončen. Bylo distribuováno privátně už jako server patch 1 pro verzi 1.5.0.

 • Oprava v souvislosti s ClusterFileCacheSynchronizer, kdy se díky jeho pomalosti někdy projevilo při Storno v desktop aplikaci falešné hlášení v prohlížeči "Podepisování bylo přerušeno z web aplikace. Podpis nebyl vytvořen.".

 • Pro knihovnu Server přidána distribuce pro .NET Core 3.0. Nově v .NET Core 3.0 není nutno nastavovat AllowSynchronousIO=true.

 • Oprava default cesty pro FileCachePersistor, která byla nefunkční na Linux serveru.

 • Opraveny drobné chyby, které znemožňovali provoz serverové části na Linux/Apache platformě.

 • Upravena (změněna) ikona pro klientskou aplikaci.

 • Změna barvy chybových hlášení v klientské aplikaci z Red na #C00000 pro zajištění lepší čitelnosti.

See Also

Other Resources