Click or drag to resize

Version 2.2.0

Version 2.2.0 was released on 15.4.2021.

Changes in This Release
 • Doplněna podpora klientského prostředí iOS.

 • Podpora .NET 5.0+ v hostující web aplikaci.

 • Doplnění libICASecureStorePkcs11.dylib pro čtečky od I.CA do automatického vyhledání PKCS11 modulů na Mac OSX platformě.

 • Vylepšené zachytávání a popis chyb při podpisu (vylepšená diagnostika případných problémů).

 • Podpora režimu uspávání prohlížečů na mobilní platformě, pokud se během podpisu nachází v pozadí.

 • Kompletní přepracování způsobu synchronizace komunikace mezi prohlížečem a klientskou aplikací přes server. Primární důvod je podpora uspávání prohlížečů na mobilních platformách, sekundární efekt je pak snížení latence při komunikaci klientské aplikace se serverem (není nutno čekat na synchronizaci).

 • [Client runtime] podpora spuštění novější verze klienta, než kterou vyžaduje server, pokud ji má uživatel nainstalovánu a je kompatibilní s verzí požadovanou serverem.

 • [Obsolete] Nahrazení metody SignerBase.GetIdentityName novou implementací prostřednictvím nového interface IAuthenticationPersistor. Implementaci možno ovlivnit v konfiguraci startup aplikace nebo nenastavovat a využít default implementaci.

 • [Obsolete] Metoda SignerBase.Login nahrazena samostatnou implementací ICertificateAuthenticationProvider. Implementaci možno nastavit v konfiguraci startup aplikace, pokud je přihlášení pomocí certifikátu používáno.

 • Ignorování uri schema (http vs. https) při ověřování licence pro případy, kdy je hostující web aplikace za reverzní proxy, která mění schema protokolu.

 • Zobrazení verze klienta v záhlaví hlavního okna desktop klient aplikací.

 • Doplněna podpora PEM certifikátů na Windows prostředí s novějším PBES2 šifrováním pomocí SHA2. Vyžaduje .NET 4.7.2 či vyšší na klientovi. Na ostatních klientských platformách bylo podporováno již dříve.

 • Podpora konfigurace viditelného podpisu v PDF v rámci SignTools komponenty.

 • Použití nejnovější verze SignTools 2.1.0 (nutná licence pro SignTools)

 • Oprava pádu aplikace při zobrazení systémového dialogu pro výběr souboru s certifikátem na některých novějších verzích Linux distribucí (například Arch Linux, jádro 5.11.13).

 • Oprava chyby, kdy po manuálním přidání/odebrání certifikátu se ve výběru seznamu certifikátů původní certifikáty duplikovaly.

 • Oprava chyby, kdy v případě, že již byla spuštěna klientská aplikace pro Android před spuštěním podpisu z prohlížeče, mohlo následně dojít chybě v klientské aplikaci znemožňující podpis.

 • Oprava chyby, kdy klientská aplikace pro Android chybně nabízela k podpisu i certifikáty, kterým byla již ukončena časová platnost.

 • Oprava chyb, uvolňování paměti a optimalizace při paralelním podepisování více dokumentů současně.

 • Oprava chyby, kdy při neúspěšném provedení podpisu zůstala session na serveru dále k dispozici.

 • Oprava chyby, kdy za určitých okolností mohlo dojít k zamrznutí web stránky při případné chybě při zobrazení podepisovaného dokumentu.

 • Ošetření pádu aplikace na chybu NullReferneceException, pokud není nalezen obsah pro podpis při volání z klienta. Nově se zobrazí uživatelská chyba.

 • Ošetření pádu aplikace na chybu NullReferneceException, pokud nebyl na serveru dostupný HttpContext.Current.User.Identity.

 • Drobné interní opravy při použití HW token na Mac OSX a Linux způsobující nefunkčnost ve specifických případech.

See Also

Other Resources